Betsafe

Svarīgs paziņojums

Lūdzu, ņemiet vērā: sakarā ar likumiem, kas regulē tiešsaistes spēles, šī vietne nav pieejama šajā valstī.
Lai iegūtu papildinformāciju, lūdzu, sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu.

E-pasts: atbalsts@betsafe.lv

Important Notice

Please note that due to the new laws governing online games, this website is not available in this country.
Please contact customer support for further information.

Email: support-en@betsafe.com

Важное замечание

Обратите внимание, что из-за законов, регулирующих онлайн-игры, этот сайт недоступен в вашей стране.
Пожалуйста, свяжитесь со службой поддержки для получения дополнительной информации.

Эл. почта: support-ru@betsafe.com